Wie is Raymond Blessing?

Raymond Blessing helpt organisaties met het in goede banen leiden van veranderingen, bestuurlijk en communicatief, zoals fusies en reorganisaties. Maar ook hersteltrajecten voor imago en reputatie, crisismanagement en -communicatie, invoeren van nieuwe bestuursmodellen en managementstructuren of ondernemerschapontwikkeling.
Zijn missie en passie is het ontwikkelen van de verbinding tussen mensen, organisatie en hun omgeving. Verbinding als kernwaarde voor veranderingen heeft hij als ondernemer, communicatie-expert, bestuurder, coach, adviseur van maatschappelijke, publieke en politiek-bestuurlijke organisaties, en als toezichthouder als zeer wezenlijk ervaren.

Draagvlak door verbinding
Concreet verbindt hij betrokkenen aan het gewenste veranderdoel zodat zij actief worden bij de veranderprocessen en zich hierdoor mede-eigenaar weten van de nieuwe situatie. Dat doet hij vanuit zijn visie dat veranderingen alleen lukken als de betrokken sleutelfiguren zich committeren en duidelijke communicatie gebruiken in interne processen. En dat die sleutelfiguren, staffunctionarissen, managers, directieleden, bestuurders of toezichthouders, zichzelf ook willen verbeteren. Daar zorgt hij voor, zodat het uiteindelijk goed gaat met de organisatie.