Advies en workshops
Er is niets mooier dan het begeleiden van organisaties bij veranderingen. Zoals bij een fusie, een reorganisatie, een integratie van afdelingen, maar bij ook het verbeteren van algemeen en bestuurlijk management, de vertaling van een strategische visie naar de bedrijfsvoering, crisiscommunicatie, de ontwikkeling van een stakeholderbeleid, of de uitvoering van een reputatie hersteloperatie. Raymond Blessing is daarbij coach / begeleider en bereidt de verantwoordelijke mensen voor op hun omgang met de pers en de media.
De vorm van zijn inzet kan zijn een adviesgesprek (richtinggevend), een sessie van één middag (een model aanreikend), enkele workshops, coachsessies, of een project leiden (samen werkend naar een eindresultaat).
Zijn kracht zit in het verbinden, toetsen en latent aanwezige inzichten boven tafel te brengen, samen met de mensen in de organisatie.
Hij neemt het strategisch plan, het fusieplan, het reorganisatieplan of het eigen ontwikkelplan als uitgangspunt, daar wil je voor gaan.
Toetst het aan de realiteit, wat is wel, wat is minder belangrijk voor het voortbestaan.
Bespreekt welke thema's en issues er toe doen en zet ze met elkaar om in concrete (communicatie) doelen en kernboodschappen.
En begeleidt het proces naar een concreet uitvoeringsplan, waarin de deelnemers zichzelf, de organisatie en de gezamenlijke toekomst herkenken.
Een praktische invulling en uitwerking...
Hij biedt samen met collega Piet Hein Cramer diverse workshops over planontwikkeling corporate communicatie, stakeholdermanagement, crisismanagement, mediatraining (doelgroepen o.a.: bestuurders/directeuren, toezichthouders/commissarissen, interne strategie- en beleidsmensen).
Zie voor meer informatie onder Hart voor uw Belangen )*.