Communicatie bij veranderingen
Naast de projectmatige begeleiding van veranderingen zet Raymond Blessing zich in met:
Advies en ontwikkeling van corporate communicatiebeleid en -strategie tot en met imago- en reputatie(herstel)management, issuesmanagement, stakeholdercommunicatie, crisiscommunicatie en mediatraining.
Het coachen en begeleiden van toezichthouders en bestuurders bij transitietrajecten, fusie- of reorganisatieprocessen, zelfevaluatie en vinden van de juiste rol in een ontwikkelingsfase.
Advies en ontwikkeling van stakeholderbeleid, -management en -communicatie in combinatie met issuemanagement op basis van strategische planning.
Diverse workshops over stakeholdermanagement, crisismanagement, mediatraining (doelgroepen o.a.: bestuurders/directeuren, toezichthouders/commissarissen, interne strategie- en beleidsmensen), ook in samenwerking met Hart voor uw Belangen )*.