Curriculum Vitae
Raymond Blessing is – na management- en staffuncties bij onder meer een bedrijfschap, een academisch ziekenhuis, een kennisinstituut (voorloper van Deltares) en een public affairs & PR-adviesbureau – sinds 1988 actief als zelfstandig ondernemer, communicatieadviseur, interim (verander- en project-)manager, executive coach voor bestuurders en organisaties in verandering zoals voor maatschappelijke organisaties, de overheid, en zakelijke dienstverlening. Daarnaast is hij bestuurlijk actief in het onderwijs en bij ondernemerschapontwikkeling. Hij publiceert over governancevraagstukken en bestuurlijke ontwikkelingen in het onderwijs.
Centraal in zijn werk staan het onderwijs, de zorg, de drinkwatersector, de woningcorporaties, de branche- en ledenorganisaties, andere publieke organisaties, alsmede ondernemerschapontwikkeling en de bestuurlijke kant van de politiek. De vraagstukken waarbij hij is betrokken, hebben als gemeenschappelijk kenmerken de urgentie van verandering,   het eenmalige en specifieke karakter en het gebrek aan een adequate interne oplossing. Hij gaat dan meestal voor een niet-conservatieve, 'hands on' – maar wel tactische – aanpak om tradities en gewoonten te (helpen) doorbreken. Vernieuwing vraagt om afstand nemen en ruimte creëren.
Met zijn meer dan 35 jaar ervaring op het grensvlak van organisatie en communicatie, en als bestuurder en toezichthouder, heeft hij daarvoor enkele 'hands on' aanpakken ontwikkeld.
Download uitgebreid CV en lijst van opdrachtgevers (pdf).