Missie & passie
De missie en passie van Raymond Blessing zijn het ontwikkelen van de verbinding tussen mensen, organisatie en hun omgeving.
Concreet verbindt hij betrokkenen aan het gewenste veranderdoel zodat zij actief worden bij de veranderprocessen en uiteindelijk mede-eigenaar zijn van de nieuwe situatie. Dat doet hij vanuit zijn visie dat veranderingen alleen lukken als de betrokken sleutelfiguren zich committeren en duidelijke communicatie gebruiken in interne processen. En dat die sleutelfiguren, staffunctionarissen, managers, directieleden, bestuurders of toezichthouders, zichzelf ook willen verbeteren. Daar zorgt hij voor, zodat het uiteindelijk goed gaat met de organisatie.
Focus voor zijn inzet hierbij is naast algemeen management, de vertaling van een strategische organisatievisie, de begeleiding van een fusie, de ontwikkeling van een stakeholderbeleid, een reorganisatie of de uitvoering van een reputatie hersteloperatie. Daarbij tellen vooral direct uitvoerbare oplossingen met direct resultaat voor de (maatschappelijke) positie van de organisatie, de mensen daarin en de reactie op veranderende omstandigheden. Daarbij werkt hij samen met Piet Hein Cramer vanuit Hart voor uw Belangen )*