Stakeholderbeleid & issuesmanagement
De kern van goed stakeholderbeleid is het weten te verbinden van de strategische doelen van de organisatie aan de belangen van stakeholders, te maken tot wederzijdse belangen en die met concrete acties te verwerken in de beleidsplannen. Dat is de belangrijkste conclusie die hij samen met collega Piet Hein Cramer trekt aan de hand van enkele 'hands on' projectopdrachten op dit vlak bij een grote onderwijsorganisatie en een drinkwaterbedrijf.
Zie hiervoor Hart voor uw Belangen )*.
De grondslagen
Weten wat het is en het benoemen van alle stakeholders, maakt de inspanning nog niet tot een stakeholderbeleid, laat staan tot stakeholdermanagement en -communicatie.
Aan de basis van een succesvol stakeholderproject staat een helder strategisch plan en de interne wil, het draagvlak, om daarvan een succes te maken. Het lijkt vanzelfsprekend maar zonder het commitment om er voor te gaan, zal het een papieren tijger blijven. Ook zullen instrumenten aanwezig moeten zijn om zowel de resultaten te kunnen monitoren als om sturing te geven aan de prioriteiten, de speerpunten.
Lees meer informatie 'De kern van stakeholderbeleid' (pdf).