Toezichthouderschap
'Toezichthouden': als toezichthouder van een organisatie ben je in staat invulling te geven aan je rol waarbij je een onafhankelijke, evenwichtige positie inneemt jegens je bestuurders, en op het juiste moment je verantwoordelijkheid als werkgever en als klankbord weet te nemen. Deze visie is zowel extern als intern van belang. Een gedeelde visie creëert transparantie over de verwachtingen richting zowel de interne organisatie, waaronder de bestuurders, als externe stakeholders. De RvT / RvC geeft daarmee ook aan waarop zij aangesproken kan worden door anderen. Bovendien werkt een visie kaderstellend. Het geeft het referentiekader aan van de RvT / RvC en het vormt input voor het toetsingskader, voor de omgang met elkaar en het inrichten van de interne toezichtfunctie.
Raymond Blessing bekleedt vanuit die visie zijn toezichthouderschap.
Hij helpt toezichthouders te professionaliseren, met:
Het ontwikkelen van de toezichtvisie.
Het begeleiden van het zelfevaluatie proces.
Het vinden van de eigen rol opvattingen in de samenwerking met de bestuurders.
Het afleggen van de verantwoordelijkheid aan interne en externe belanghebbenden.
Download hieronder publicaties van Raymond Blessing over governance (pdf's):

Visieontwikkeling is noodzakelijk, feb. 2012
Toezichthouderschap, 2012
Kwaliteit toezichthouder moet beter, dec. 2011
Diversiteit voorwaarde voor Toezicht 2.0, okt. 2011
De rollen van de toezichthouder, sept. 2011
Dilemma's bij toezicht, juni 2011
Binding school met de samenleving juridiceert, april 2011
Kwaliteit als gezamenlijke opdracht, febr. 2011
Goed onderwijs goed bestuur, Uitdaging of Mythe, dec. 2010
Geven en nemen (column), nov. 2010